50+ stt tiếng Anh buồn về cuộc sống “cực deep”

Đăng ngày 13/05/2024

Chào mừng bạn đến với stt tiếng anh buồn về cuộc sống, nơi bạn sẽ khám phá những dòng trạng thái tiếng Anh mang tông màu buồn về cuộc sống. Trang web này là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn thấu hiểu sâu sắc về những khía cạnh đau đớn, những cảm xúc phức tạp và những suy tư sâu xa về cuộc sống.

1. Stt tiếng Anh buồn về cuộc sống sâu lắng, tâm trạng

Khám phá 20 dòng trạng thái tiếng Anh đầy nghệ thuật, tâm trạng về cuộc sống sâu lắng, dành riêng cho thế hệ Gen Z. Hãy kích hoạt chế độ lắng nghe trái tim và thả mình vào những dòng trạng thái đầy cảm xúc này.

 1. Sometimes life feels like it’s against you. But remember, you are stronger than you think. Stay positive and keep going.
 2. Everyone has their own struggles. Be kind to yourself and others. You never know what someone is going through.
 3. It’s okay to not be okay. Sometimes you need to let yourself feel your emotions in order to move on.
 4. Life is full of ups and downs. Learn to appreciate the good times and find strength in the bad times.
 5. Don’t be afraid to let go of the things that are no longer serving you. Sometimes you have to make space for new beginnings.
 6. It’s important to have people in your life who support you and love you unconditionally.
 7. Never give up on your dreams. Even when things get tough, keep believing in yourself.
 8. It’s okay to be different. Embrace your individuality and shine your light on the world.
 9. The past is gone, the future is uncertain, the only thing you have is the present. Make the most of it.
 10. Life is a journey, not a destination. Enjoy the ride and learn as much as you can along the way.
 11. Be grateful for the little things in life. They often matter the most.
 12. Don’t compare yourself to others. Everyone is at their own stage in life.
 13. Forgiveness is not about the other person, it’s about you and your own peace of mind.
 14. It’s okay to ask for help when you need it. You don’t have to go through life alone.
 15. Be kind to yourself. You are worthy of love and happiness.
 16. Life is too short to be spent worrying about what others think of you. Live your life for yourself.
 17. The only person you need to compete with is the person you were yesterday.
 18. It’s okay to take a break sometimes. Recharge and come back stronger.
 19. You are capable of amazing things. Believe in yourself and never give up on your dreams.
 20. Life is a beautiful gift. Cherish every moment and make the most of it.

cap tiếng anh cực deep 1

2. Stt tiếng Anh buồn về cuộc sống ngắn gọn

Dưới đây là 20 stt tiếng anh buồn về cuộc sống ngắn gọn mời các bạn tham khảo:

 1. 1.Life isn’t always easy, but it’s beautiful nonetheless.
 2. Sometimes you have to lose yourself in order to find yourself.
 3. It’s okay to not be okay. Everyone feels down sometimes.
 4. The only thing constant in life is change.
 5. Sometimes the best things in life happen when you least expect them.
 6. Don’t take life for granted. Cherish every moment.
 7. Life is too short to be spent worrying about what others think.
 8. Be yourself and the right people will love you for who you are.
 9. It’s okay to make mistakes. That’s how you learn and grow.
 10. Never give up on your dreams.
 11. The only person you need to compete with is yourself.
 12. It’s okay to ask for help when you need it.
 13. You are stronger than you think.
 14. Believe in yourself and you can achieve anything.
 15. Life is a journey, not a destination. Enjoy the ride.
 16. Make the most of every moment.
 17. Live your life to the fullest.
 18. Don’t be afraid to take risks.
 19. Step outside your comfort zone.
 20. Life is too short to be anything but happy.

cap tiếng anh cực deep 2

3. Stt tiếng Anh buồn về cuộc sống dành cho nam

Hy vọng rằng một ngày nào đó, ánh sáng sẽ lóe lên, soi đường dẫn lối cho những ai đang lạc lối trong bóng tối:

 1. 1.Sometimes it feels like the whole world is against you. But remember, you are stronger than you think.
 2. Life is full of challenges, but it’s also full of rewards. Never give up on your dreams.
 3. It’s okay to not be okay. Sometimes you need to let yourself feel your emotions in order to move on.
 4. The only way to get through tough times is to keep going. Don’t give up on yourself.
 5. It’s important to have people in your life who support you and love you unconditionally.
 6. Never lose sight of who you are. Stay true to yourself, no matter what.
 7. It’s okay to ask for help when you need it. You don’t have to go through life alone.
 8. Be kind to yourself. You are worthy of love and happiness.
 9. Life is too short to be spent worrying about what others think of you. Live your life for yourself.
 10. The only person you need to compete with is the person you were yesterday.
 11. It’s okay to take a break sometimes. Recharge and come back stronger.
 12. You are capable of amazing things. Believe in yourself and never give up on your dreams.
 13. Life is a beautiful gift. Cherish every moment and make the most of it.
 14. Sometimes the best thing you can do for yourself is to let go of the things that are no longer serving you.
 15. It’s okay to be different. Embrace your individuality and shine your light on the world.
 16. The past is gone, the future is uncertain, the only thing you have is the present. Make the most of it.
 17. Life is a journey, not a destination. Enjoy the ride and learn as much as you can along the way.
 18. Be grateful for the little things in life. They often matter the most.
 19. Don’t compare yourself to others. Everyone is at their own stage in life.
 20. Forgiveness is not about the other person, it’s about you and your own peace of mind.

cap tiếng anh cực deep 3

4. Stt tiếng Anh buồn về cuộc sống dành cho nữ

Cuộc sống của người phụ nữ là một bản nhạc du dương, lúc trầm lúc bổng, có những nốt thăng cao vui tươi, nhưng cũng có những nốt trầm buồn da diết. 

 1. 1.Sometimes it feels like the world is against you. But remember, you are stronger than you think.
 2. Life is full of challenges, but it’s also full of rewards. Never give up on your dreams.
 3. It’s okay to not be okay. Sometimes you need to let yourself feel your emotions in order to move on.
 4. The only way to get through tough times is to keep going. Don’t give up on yourself.
 5. It’s important to have people in your life who support you and love you unconditionally.
 6. Never lose sight of who you are. Stay true to yourself, no matter what.
 7. It’s okay to ask for help when you need it. You don’t have to go through life alone.
 8. Be kind to yourself. You are worthy of love and happiness.
 9. Life is too short to be spent worrying about what others think of you. Live your life for yourself.
 10. The only person you need to compete with is the person you were yesterday.
 11. It’s okay to take a break sometimes. Recharge and come back stronger.
 12. You are capable of amazing things. Believe in yourself and never give up on your dreams.
 13. Life is a beautiful gift. Cherish every moment and make the most of it.
 14. Sometimes the best thing you can do for yourself is to let go of the things that are no longer serving you.
 15. It’s okay to be different. Embrace your individuality and shine your light on the world.
 16. The past is gone, the future is uncertain, the only thing you have is the present. Make the most of it.
 17. Life is a journey, not a destination. Enjoy the ride and learn as much as you can along the way.
 18. Be grateful for the little things in life. They often matter the most.
 19. Don’t compare yourself to others. Everyone is at their own stage in life.
 20. Forgiveness is not about the other person, it’s about you and your own peace of mind.

cap tiếng anh cực deep 4

Hãy cùng đắm chìm vào những dòng stt tiếng anh buồn về cuộc sống, một thế giới tâm trạng và sâu lắng dành riêng cho Gen Z. Những dòng trạng thái này không chỉ là những câu từ, mà còn là những cánh cửa mở ra thế giới tâm hồn của chúng ta. Hãy dành thời gian để lắng nghe và cảm nhận, và chắc chắn rằng bạn không đơn độc trong những cảm xúc này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *