Danh sách 50+ stt tiếng Anh về cuộc sống hay nhất

Đăng ngày 12/05/2024

Status tiếng anh về cuộc sống có thể là một nguồn động lực, cảm hứng và niềm vui cho mọi người. Các bạn hãy tham khảo và chọn cho mình những câu nói hay phù hợp với bản thân mình nhé.

1. Stt tiếng Anh về cuộc sống ý nghĩa

Mỗi người sẽ có một định nghĩa riêng về ý nghĩa của cuộc sống, nhưng nhìn chung, nó xoay quanh những giá trị cốt lõi, dưới đây là 1 số câu nói bằng tiếng anh ý nghĩa:

 1. Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get. 
 2. When life gives you lemons, make lemonade.
 3. It’s not about how hard you hit. It’s about how hard you can get hit and keep moving forward. 
 4. The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.
 5. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart. 
 6. Life is a journey, not a destination. 
 7. Be the change that you wish to see in the world. 
 8. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. 
 9. Believe you can and you’re halfway there. 
 10. Life is too short to be serious all the time. So laugh often, smile always, and never stop having fun.
 11. Don’t take life too seriously. You won’t get out of it alive..
 12. “I’m not lazy, I’m just on energy saving mode.” 
 13. I’m not addicted to my phone, I’m just in a very committed relationship with it.
 14. I’m not afraid of heights. I’m just afraid of widths.
 15. I’m not a bad cook, my food is just adventurous.
 16. I’m not procrastinating, I’m just prioritizing my relaxation.
 17. I’m not lost, I’m just exploring new directions
 18. I’m not crazy, I’m just a different kind of sane.

Stt ngắn bằng tiếng anh 1

2. Stt tiếng Anh về cuộc sống ngắn gọn 

Dưới đây là 20 stt tiếng anh ngắn về cuộc sống, thể hiện cách sống 1 cách cô đọng, xúc tích

 1. Life is a journey, not a destination.
 2. The only way to do great work is to love what you do.
 3. Believe you can and you’re halfway there.
 4. It’s not about how hard you hit. It’s about how hard you can get hit and keep moving forward.
 5. When life gives you lemons, make lemonade.
 6. Life is too short to be serious all the time. So laugh often, smile always, and never stop having fun.
 7. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.
 8. Be the change that you wish to see in the world.
 9. If you can dream it, you can do it.
 10. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
 11. I’m not lazy, I’m just on energy saving mode.
 12. I’m not afraid of heights. I’m just afraid of widths.
 13. I’m not a bad cook, my food is just adventurous.
 14. I’m not lost, I’m just exploring new directions.
 15. I’m not crazy, I’m just a different kind of sane.
 16. I’m not perfect, but I’m working on it. And that’s what matters.
 17. I’m not sure what I’m doing, but I’m doing it anyway.
 18. I’m not always right, but I’m never wrong.
 19. I’m not afraid to fail, I’m just afraid of not trying.
 20. I’m not a morning person, I’m just a night owl who pretends to be a morning person.

Stt ngắn bằng tiếng anh 2

3. Stt tiếng anh về cuộc sống gia đình

Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc:

 1. Family is where life begins and love never ends.
 2. A happy family is one where the parents are loving and the children are happy. 
 3. There is no place like home. 
 4. Family is not an important thing. It’s everything. 
 5. A family is a unit composed of parents and children living together. 
 6. The family is the basic unit of society.
 7. Family is where you belong.
 8. Family is love. It is where our hearts are. 
 9. A family is a gift that should be cherished.
 10. Family is a bond that can never be broken. 
 11. Family is where you find your true identity. 
 12. Family is where you always belong.
 13. Family is where you can always be yourself.
 14. Family is where you will always find support. 
 15. Family is where you will always be loved. 
 16. Family is everything.
 17. I love my family more than words can say. 
 18. My family is my greatest treasure. 
 19. I am so grateful for my family. 
 20. I love being a part of my family. 

Stt ngắn bằng tiếng anh 3

4. Stt tiếng Anh về cuộc sống dành cho nam

Hãy trở thành người đàn ông bạn muốn trở thành, chứ không phải người đàn ông mà người khác mong đợi bạn trở thành. Hãy tham khảo những câu nói dưới đây để hoàn thiện hơn cách sống hoàn hảo hơn.

 1. Be the man you want to be, not the man others expect you to be.
 2. A man is not defined by his possessions or his status, but by his character and his actions.
 3. Be strong, but don’t be afraid to show your emotions.
 4. Never give up on your dreams, no matter how difficult things get.
 5. The only way to do great work is to love what you do.
 6. Be the change that you wish to see in the world.
 7. A man is only as good as his word.
 8. It’s not about how hard you hit. It’s about how hard you can get hit and keep moving forward.
 9. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.
 10. Believe you can and you’re halfway there.
 11. Life is too short to be serious all the time. So laugh often, smile always, and never stop having fun.
 12. Don’t take life too seriously. You won’t get out of it alive.
 13. Life is a roller coaster of emotions. Enjoy the ride!
 14. The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.
 15. If you can dream it, you can do it.
 16. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
 17. Life is a journey, not a destination.
 18. Be the change that you wish to see in the world.
 19. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.
 20. Believe you can and you’re halfway there.

Stt ngắn bằng tiếng anh 4

5. Stt tiếng anh về cuộc sống dành cho nữ

Stt dưới đây giúp bạn trở thành người phụ nữ bạn muốn trở thành, hãy sống như những đóa hoa thanh cao và xinh đẹp cả về cách sống lẫn ngoại hình nhé các cô gái:

 1. Be the woman you want to be, not the woman others expect you to be.
 2. A woman is not defined by her beauty or her possessions, but by her strength and her resilience.
 3. Be confident, but don’t be afraid to be humble.
 4. Never give up on your dreams, no matter how difficult things get.
 5. The only way to do great work is to love what you do.
 6. Be the change that you wish to see in the world.
 7. A woman is only as good as her word.
 8. It’s not about how hard you hit. It’s about how hard you can get hit and keep moving forward.
 9. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.
 10. Believe you can and you’re halfway there.
 11. Life is too short to be serious all the time. So laugh often, smile always, and never stop having fun.
 12. Don’t take life too seriously. You won’t get out of it alive.
 13. Life is a roller coaster of emotions. Enjoy the ride!
 14. The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.
 15. If you can dream it, you can do it.
 16. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
 17. Life is a journey, not a destination.
 18. Be the change that you wish to see in the world.
 19. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.
 20. Believe you can and you’re halfway there.

Stt ngắn bằng tiếng anh 5

Trong cuộc sống, những khoảnh khắc đẹp nhất thường là những khoảnh khắc đơn giản nhất. Stt tiếng anh về cuộc sống, chia sẻ tiếng cười với những người thân yêu hay chỉ đơn giản là cảm nhận sự ấm áp của một cái ôm, những khoảnh khắc này đều nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp thực sự của cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *